ยินดีต้อนรับ

ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

อีเมล พิมพ์ PDF

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป สพม.นครราชสีมา เข้าร่วมโครงการ

จ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ของกรมบัญชีกลาง

ปฏิทินการปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือน ปี 2565

ประจำเดือน

วันที่ตรวจสอบเงินเดือน

วันรับเงินเดือน

ม.ค.-65

5-6 ม.ค.65

26 มค.65

ก.พ.-65

3-4 ก.พ.65

23 กพ.65

มี.ค.-65

5-6 มี.ค.65

28 มีค.65

เม.ย.-65

2-3 เม.ย.65

26 เมย.65

พ.ค.-65

3-4 พ.ค.65

26 พค.65

มิ.ย.-65

3-4 มิ.ย.65

27 มิย.65

ก.ค.-65

2-3 ก.ค.65

22 กค.65

ส.ค.-65

4-5 ส.ค.65

26 สค.65

ก.ย.-65

6-7 ก.ย.65

27 กย.65

ต.ค.-65

4-5 ต.ค.65

26 ตค.65

พ.ย.-65

5-6 พ.ย.65

25 พย.65

ธ.ค.-65

2-4 ธ.ค.65

26 ธค.65

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 02 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 04:28 น.
 

Key Concepts

Login Form


Who's Online

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์