โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์

  • .เพื่อให้บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง
  • เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่ได้รับบริการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนที่สะดวกในระบบออนไลน์

การใช้โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์

  • การกรอกหมายเลขบัตรประชาชนตัวเลข ๑๓ หลักเรียงติดกันไม่มีเครื่องหมายใด ๆ
  • การกรอกเดือนปี ให้ใช้ตัวเลขเดือน ๒ หลัก ปี ๔ หลัก เรียงติดกันเป็น ๖ หลัก คือ 022553 หมายถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
  • การสั่งพิมพ์ให้สั่งพิมพ์ที่เมนู File เลือก Print หรือคลิกที่รูปเครื่องพิมพ์ตามแต่จะใช้ IE ตัวใด แต่แนะนำให้ใช้ Mozilla Firefox

 

 

สำหรับเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่

Login Form

 

.

Your Salary! password is case sensitive

.Register New User

.

Your Salary! password is case sensitive

 

Ratting

28881